Tarieven


Energetische Therapie


Intake 1,5 à 2 uur 80 euro
Consult 45 min à 1 uur 65 euro

Energetische therapie is nadrukkelijk geen vervanging voor de reguliere geneeskunde maar kan complementair gebruikt worden om het welzijn van de cliënt te verhogen.

Wachtruimte

Er is helaas geen wachtruimte in de praktijk waar je van tevoren plaats kunt nemen, daarom verzoek ik je om op de afgesproken tijd te komen.

Vergoeding

Energetische therapie kan (deels) vergoed worden.

Ben je aanvullend verzekerd dan kun je de factuur energetische therapie in veel gevallen declareren bij de zorgverzekeraar.Informeer ook altijd zelf bij de zorgverzekeraar of de therapie wordt vergoed, want dit is afhankelijk van je zorgverzekeraar én de gekozen polis . CZ, OHRA en Nationale Nederlanden hebben ervoor gekozen om energetische therapie helaas niet meer te vergoeden.

Na betaling ontvang je een factuur die je zelf bij de zorgverzekeraar moet declareren. Tegenwoordig stuur ik meestal een tikkie. Contant betalen kan nog steeds.

Als je een afspraak wilt annuleren, doe dat dan minimaal 24 uur van tevoren. Te laat geannuleerde afspraken breng ik in rekening. Deze nota kun je niet declareren.


Kamer van Koophandel: 51524406

Vergoedbare CAT therapeut

Complementaire Kwaliteitstherapeut

Ik val als CAT- collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/”
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en de cliënten.
Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®.


Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht.
Dit is ondergebracht in een aparte stichting: de stichting TCZ (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).
Dit tuchtrecht bestaat al sinds 1990 en heeft door de professionele en gedegen procedures een belangrijke plaats verworven binnen de natuurlijke gezondheidszorg.